Hướng dẫn nâng-hạ cấp phiên bản PHP VPS sử dụng DirectAdmin

1.Kiểm tra version custombuild 2. Nâng cấp version Custombuild 3.Upgrade version PHP 4. Restart httpd...