Cloud-Camera

Dịch vụ Cloud Camera giám sát trực tuyến

Dịch vụ cho phép lưu trữ, giám sát và quản lý thiết bị Camera tập trung trên nền tảng điện toán đám mây với phần mềm Cloud Camera được Việt hóa, hỗ trợ tích hợp nhiều dòng thiết bị Camera trên thị trường và hoạt động trên nhiều nền tảng (Web, App), hệ điều hành (Android, iOS)

Hướng dẫn cấu hình Camera Viettel-IDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *