Trung tâm giải pháp Cloud Viettel-IDC

Dịch vụ Cloud

Bắt kịp sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ điện toán đám mây trên thế giới và giải quyết các bài toán của doanh nghiệp về khả năng mở rộng hệ thống, quản trị hiệu quả, tối ưu nhân sự CNTT, mức độ bảo mật và tính sẵn sàng của dữ liệu với hệ sinh thái dịch vụ Cloud của Viettel IDC.

Data-Center

Với hàng chục dịch vụ thuộc nhiều nhóm, hỗ trợ nhiều mô hình triển khai: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud đáp ứng độ tin cậy cao, hiệu suất vượt trội và nhiều lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với tất cả các mô hình tổ chức, doanh nghiệp, Viettel IDC luôn sẵn sàng mang đến những dịch vụ đảm bảo:

  • Hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ nhất giúp bạn quản lý tập trung, dễ dàng
  • Triển khai, mở rộng hệ thống linh hoạt, nhanh chóng
  • Tối ưu chi phí
  • Tiết kiệm nguồn lực
  • Đảm bảo an toàn, bảo mật

You may also like...

1 Response

  1. Administrator viết:

    thank you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *